Dlaczego warto ubezpieczyć się na życie?

Według statystyk prawie każdy obywatel Polski ma jakiś rodzaj polisy ubezpieczeniowej na życie. Warto wiedzieć, co wynika z faktu posiadania takiego rodzaju ubezpieczenia i czy jest to dla nas opłacalne. Wszelkiego rodzaju ubezpieczenia na życie są zazwyczaj wykupywana z dwóch powodów. Mają one za zadanie służyć ochronie osoby pozostającej na naszym utrzymaniu i zapewnienie jej tym samym utrzymania w przypadku śmierci ubezpieczonego. Dzięki odpowiedniemu okresowi trwania takiego ubezpieczenia i opłacania określonych składek od 20 do 25 lat i dobrym stopom procentowym, można zaoszczędzić w ten sposób sporo pieniędzy. W przeszłości działało to całkiem dobrze. Ubezpieczyciele z powodzeniem inwestowali na rynku kapitałowym, zarabiali odpowiednie odsetki i dzielili się z ubezpieczonymi zyskiem.

W obecnych czasach jednak pojawiają się określone problemy z funduszami ubezpieczeniowymi. Często bywa tak, że odsetki od zainwestowanych pieniędzy są niewielkie lub nie ma ich wcale. W ostatnich latach gwarantowana stopa procentowa dla polis ubezpieczeniowych na życie spadła z około czterech procent do obecnych 0,9 procent. Towarzystwa ubezpieczeniowe odliczają od tego opłaty manipulacyjne i inne koszty, przez co w końcu prawie nie pozostaje dla ubezpieczonych żaden zysk z wpłacanych pieniędzy. W związku z tym nowe umowy nie oferują prawie żadnych atrakcyjnych warunków dla osób, które chciałyby się ubezpieczyć.

Warto w tej sytuacji zastanowić się, co zrobić z umowami, które zawarliśmy wcześniej. Jeśli w latach dziewięćdziesiątych lub na początku XXI wieku zawarliśmy umowę, ubezpieczyciele zazwyczaj gwarantują zwrot zaoszczędzonych pieniędzy w wysokości około 4 procent. Oprócz gwarantowanej minimalnej stopy procentowej, ważnym elementem świadczenia ubezpieczeniowego jest udział w zyskach. Jest to prognoza tego, w jaki sposób zainwestowany kapitał może się rozwijać. Nadwyżki mogą wynikać z wyższych przychodów z tytułu odsetek, niższej śmiertelności lub oszczędności firmy ubezpieczeniowej. Wyższy dochód z odsetek musi być wypłacany ubezpieczającemu w wysokości co najmniej 90 procent, zyski w niższej śmiertelności w wysokości 75 procent i oszczędności kosztów w wysokości 50 procent. Niemniej jednak potencjalna nadwyżka mogąca się pojawić z udziału w zyskach i rezerwy jest powiązana z bieżącą sytuacją na rynku finansowym. Może ona zatem ulegać wahaniom. Jednak przy gwarantowanej stopie procentowej w wysokości czterech procent, dość korzystna dla nas kwota jest zazwyczaj możliwa na koniec okresu, na który została zawarta umowa.

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy nasz aktualny kontrakt z ubezpieczycielem jest nadal wart zachodu, warto to obliczyć i rozważyć. W Internecie dostępne są kalkulatory ubezpieczeniowe, które są stosunkowo łatwe do obsłużenia i zrozumienia podawanych przez nie danych. Można również skonsultować się w tej sprawie z ekspertami finansowymi w centrach doradztwa dla konsumentów.

Jeśli odkryjemy, że nasze ubezpieczenie na życie nie jest już warte zachodu lub jeśli w tej chwili nie stać nas na składki, mamy różne opcje wyjście z tej sytuacji, które należy rozważyć. Możemy zdecydować się na wypowiedzenie umowy i poniesienie związanych z tym kosztów. Jest to najdroższa opcja, zwłaszcza, jeśli umowa była stosunkowo niedawno podpisywana. Wynika to z tego, że w pierwszych latach ubezpieczyciele odliczają większość prowizji i opłat manipulacyjnych od zainwestowanych pieniędzy. Wartość wykupu jest wtedy odpowiednio niska. Jeśli zostało nam jeszcze tylko kilka miesięcy lub kilka lat do upływu terminu ważności umowy, możemy ubiegać się o ubezpieczenie bez konieczności płacenia dalszych składek. Korzyści są w takiej sytuacji o wiele większe. Zachowujemy ochronę ubezpieczeniową i nadal uczestniczymy w nadwyżkach firmy ubezpieczeniowej.

Tym samym widzimy, że polisa ubezpieczeniowa na życie nie jest zawierana w celu zaoszczędzenia pieniędzy lub zabezpieczenia na starość. Ma ona na celu wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa osobom pozostającym na naszym utrzymaniu. Jeśli chcemy być pewni, że nasza rodzina nie znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej w przypadku naszej śmierci, takie ubezpieczenie jest wysoce zalecane. Koszty są w tym przypadku stosunkowo niskie. Jeśli jednak upłynie termin naszego ubezpieczenia i nie wystąpi żadne zdarzenie objęte ubezpieczeniem, nie ma możliwości odzyskania wpłaconych firmie ubezpieczeniowej pieniędzy. Umowa może jednakże zostać przedłużona na kolejny okres lub odnowiona na innych dogodniejszych dla nas warunkach.

Zwykle nie warto już dziś wykupować polisy ubezpieczeniowej na życie jako modelu zabezpieczenia na starość lub modelu oszczędzania pieniędzy. Jednak wcześniej zawarte umowy zazwyczaj nadal posiadają dobre stopy procentowe i mogą okazać się dosyć zyskowne w razie nieszczęścia losowego. Jeśli nie jesteśmy pewni, sprawdźmy swoją umowę. Jednak wskazane jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej na życie, szczególnie dla rodzin oraz dla osób obciążonych kredytem. Tym bardziej realnie ponoszone przez nas koszty są dosyć niskie w porównaniu do korzyści.