W co opłaca się inwestować pieniądze?

Wiele osób chciałoby inwestować pieniądze w akcje, obligacje lub alternatywne inwestycje. Niemniej jednak wiele osób nie korzysta z wielkich możliwości zysku. Zwłaszcza inwestycje kapitałowe, nawet przy zastosowaniu strategii inwestycyjnej niskiego ryzyka, w dłuższej perspektywie czasowej osiągnęły znacznie wyższe zyski w porównaniu z odsetkami od lokat oszczędnościowych. Błędem jest myślenie, że tylko profesjonaliści lub bogaci ludzie mogą inwestować pieniądze na giełdzie. Naturalnie, decyzja i podjęcie się tych inwestycji kosztuje czas i własną inicjatywę, jednak każdy może na tym zyskać.

Banki często oferują opcje inwestycyjne w postaci lokat terminowych. Zaletą tych inwestycji jest to, że ich ryzyko nie jest tak wysokie. Na przykład depozyty bankowe na rachunku pieniężnym na żądanie są zabezpieczone do kwoty 100 000 złotych przez Europejski Fundusz Ochrony Depozytów. Jeśli natomiast zainwestujemy swoje pieniądze w spółkę notowaną na giełdzie, ryzykujemy, że spółka ta może stać się niewypłacalna i że nie zobaczymy już nic z jej kapitału. Depozyty bankowe są zatem czymś dla inwestorów, którzy bardziej dbają o bezpieczeństwo, aniżeli większe zyski. Z drugiej strony, mogą one osiągnąć znacznie wyższe stopy procentowe i zyski na rynku akcji poprzez dywidendy lub zyski ze wzrostu cen.

Warto zatem wiedzieć, jakie są najlepsze sposoby inwestowania pieniędzy. Na giełdzie istnieje wiele różnych produktów inwestycyjnych, w które można inwestować pieniądze. Można je podzielić na akcje, obligacje, fundusze i wiele innych. Fundusze, znane również jako fundusze indeksowe, są często polecane dla początkujących. Są to fundusze, które nie są zarządzane przez menedżera, ale są oparte na indeksie giełdowym. W rezultacie, inwestor odnosi korzyści z pozytywnego ogólnego rozwoju rynku. Fundusze są również niedrogie ze względu na niskie opłaty za zarządzanie nimi. Wiążą się one zatem z niewielkim wysiłkiem i stosunkowo niewielkim ryzykiem.

Jeśli wolimy wybierać akcje i obligacje, dobrym pomysłem jest inwestowanie w indywidualne papiery wartościowe. W tym przypadku należy jednak uważać, aby ryzyko związane z papierami wartościowymi kilku różnych przedsiębiorstw rozkładało się w taki sposób, aby dało się je zminimalizować. Tego rodzaju rozwiązania mogą być interesujące dla spekulantów, którzy są skłonni podejmować większe ryzyko. Jednakże, według niektórych badań, ponad 90% osób może w ten sposób stracić swoje pieniądze w ciągu pierwszych 3 lat. Dlatego należy intensywnie studiować strategie handlowe i testować je na rachunkach przed spekulacją prawdziwymi pieniędzmi. Ale istnieją również dobre i przede wszystkim opłacalne możliwości inwestycyjne poza rynkiem giełdowym: na przykład aktywa materialne, takie jak nieruchomości, lub nowe formy inwestycji, takie jak startupy.

Jeżeli już zdecydujemy się, w co chcemy inwestować, powinniśmy dowiedzieć się, jak i gdzie można inwestować pieniądze na giełdzie, aby było to najbardziej dochodowe. Nie można po prostu kupować akcji lub funduszy inwestycyjnych bezpośrednio na giełdzie. Handel z tymi inwestycjami jest możliwy tylko z rachunkiem powierniczym i odpowiednim rachunkiem rozliczeniowym. Jest to inaczej takie konto dla pieniędzy, które mają być zainwestowane i miejsce przechowywania zakupionych papierów wartościowych. Dostaje się je dość klasycznie z banku w oddziale lub z brokerem on-line w Internecie. Zanim zdecydujemy się na dostawcę rachunku papierów wartościowych, powinniśmy zdecydowanie porównać koszty. Możemy tu zaoszczędzić sporo pieniędzy. Z reguły brokerzy internetowi są, ogólnie rzecz biorąc, tańsi, a nasze finanse będą tutaj równie bezpieczne.

Przed każdą inwestycją należy zadać sobie pytanie, jak długo można żyć bez inwestowanego kapitału. W zależności od postaci inwestycji występują różne czasy pracy. W przypadku obligacji, na przykład, wahają się one zazwyczaj od 3 do 7 lat. Zasada jest następująca, im więcej lat pieniądze są inwestowane, tym więcej procent odsetek otrzymujemy. Jednak wiele inwestycji finansowych nie ma w ogóle maksymalnych terminów, na przykład akcje lub większość funduszy. W tym przypadku jednak wskazane jest również wydłużenie horyzontu inwestycyjnego, od 5 lat w górę, ponieważ zwiększa to prawdopodobieństwo osiągnięcia solidnego średniego zwrotu i pozwala uniknąć faz o słabych wynikach cenowych.

Inwestując, trzeba także wiedzieć, ile pieniędzy powinniśmy zainwestować na giełdzie. W zasadzie nie ma górnych granic dla akcji. Jeśli mamy dużo dostępnego kapitału i chcemy inwestować, obowiązuje zasada, która głosi, że im więcej, tym lepiej. Są one zatem dobrą opcją dla dużych inwestycji. Wysokie kwoty inwestycji zmniejszają również względne koszty, które powstają na przykład w związku z opłatami za zamówienia. Jeśli kupujemy lub sprzedajemy papiery wartościowe od firm, składamy zamówienie w banku powierniczym. Bank często pobiera prowizję za każde zlecenie, której towarzyszą opłaty giełdowe. W żadnym wypadku nie należy brać pożyczki na zakup akcji, ale tylko inwestować własne, niekoniecznie potrzebne pieniądze.