Rodzaje, zadania, rola, zastosowanie technologii multimedialnych

Zalety technologii multimedialnych stanowią w obecnych czasach podstawę rozwoju współczesnego społeczeństwa. Dziś jest to jedna z najbardziej obiecujących, popularnych i ciągle rozwijających się dziedzin informatyki. Technologia w tym przypadku ma na celu stworzenie produktu informującego odbiorców poprzez wprowadzenie i wykorzystanie takich elementów, jak zestaw obrazów, tekstów i danych wraz z dźwiękiem, wideo, animacją i innymi efektami wizualnymi. Technologie multimedialne obejmują również interaktywny interfejs i inne mechanizmy kontrolne obecne w naszym życiu. Aby lepiej zrozumieć, jakie rodzaje technologii multimedialnych istnieją, należy zidentyfikować i podkreślić główne zastosowania tych technologii.

Wykorzystywanie technologii multimedialnych jest podzielone na ogólne lub indywidualne, dla profesjonalistów lub przeciętnego konsumenta, do użytku interaktywnego i nieinteraktywnego, w celu wykorzystania informacji na miejscu lub na odległość. Warto w tym miejscu omówić każdy z powyższych elementów. Jeśli chodzi o technologie ogólnego zastosowania, to można tutaj wyróżnić: terminale interaktywne, niektóre formy prezentacji za pomocą komputera oraz multimedia rozpowszechnione w sieciach. Z kolei technologie indywidualnego użytku mogą obejmować multimedialne stacje robocze lub także komputery do zarządzania różnymi dokumentami. Główne zastosowania takich multimediów obejmują sferę publiczną, a także domy i miejsca pracy.

Drugą kategorią są multimedia dla profesjonalistów i konsumentów. Pojęcie to może obejmować multimedialne przestrzenie robocze (tj. grafika komputerowa, projekty itp.). Może również odnosić się do systemów, które nie są używane przez koneserów. Stosowane są one najczęściej w miejscach publicznych. Są to systemy z wbudowanymi mikroprocesorami, które przeznaczone są do pracy w domu, a także wszelkie domowe konsole do gier, CD-I, Play Station itd.

Szybki rozwój multimediów w początkowej fazie można wytłumaczyć stale postępującym rozwojem komputerów stacjonarnych, które dziś wszyscy mają w domu. Wówczas możliwe stało się nagrywanie i przechowywanie informacji na specjalnie zaprojektowanych w tym celu płytach CD. Nowoczesność dyktuje tutaj własne zasady. Dzisiejszy szybki rozwój sieci cyfrowych o średniej i wysokiej przepustowości danych pozwala nam mówić o potężnym rozwoju zdalnych technologii multimedialnych.

Zastosowanie interaktywnych i nieinteraktywnych technologii jest także różnorakie. Podchodząc do tej kategorii, należy podkreślić, że według dużej liczby specjalistów informatyków systemy nieinteraktywne można nazwać systemami multimedialnymi. Ale ważne jest w tej sytuacji to, aby zrozumieć, że ich liczba może znacznie wzrosnąć.

Szczególnie ważne jest dla nas zrozumienie roli technologii multimedialnych. Znaczenie multimediów jest dziś bardzo duże. Cel technologii multimedialnej może się różnić w zależności od konkretnego zastosowania. Z zasady multimedia są wykorzystywane w rozrywce, edukacji i nauce w pierwszej kolejności. Jednym z głównych obszarów, w których technologie te sprawdziły się, jest edukacja. Dziś są one tutaj aktywnie wprowadzane i z powodzeniem wykorzystywane. Opracowywane są stale nowe, wydajne i skuteczne sposoby dostarczania informacji i ich rozpowszechniania wśród uczniów i studentów. W związku z tym jednym z najczęstszych i najbardziej powszechnych sposobów wprowadzania informacji do procesu edukacyjnego jest dziś prezentacja. Mówiąc o celach badawczych, od razu przychodzi na myśl także to, że technologie multimedialne są wykorzystywane do tworzenia wszelkiego rodzaju archiwów elektronicznych.

Specyfika technologii multimedialnych leży w ich wszechobecności i szerokości zastosowania. Warto zauważyć, że funkcje technologii multimedialnych realizowane są w oparciu o zakres ich zastosowania. Dziś multimedia są wykorzystywane w takich sferach, jak medycyna, technologia, przemysł, edukacja, badania naukowe, sztuka, reklama itp. Technologie są wykorzystywane do tworzenia komputerowych kursów szkoleniowych. W sektorze przemysłowym są one szeroko stosowane jako prezentacja danych dla osób na stanowiskach kierowniczych. Znaczenie multimediów dla medycyny jest także szczególnie duże. Lekarze mają teraz unikalną możliwość odbycia wysokiej jakości szkolenia poprzez operacje wirtualne. Twórcy oprogramowania używają multimediów w symulacjach komputerowych do wszystkich czynności.

Także działania reklamowe aktywnie wykorzystują multimedia w celu przyciągnięcia potencjalnych nabywców i promowania swojej marki na przyszłość. W ten sposób nieinteraktywne multimedia są wykorzystywane w celu przyciągnięcia uwagi i zapewnienia rozrywki publiczności poprzez prezentacje i wystawy. W reklamie głównym zadaniem jest osiągnięcie wyznaczonych celów, dostarczenie informacji odbiorcom i promowanie tego rodzaju towarów lub usług. Każda branża ma swoje cele i zadania, które można poprawić za pomocą multimediów. Wszystkie powyższe informacje stanowią jedynie podstawę technologii multimedialnych, ale problem ten jest o wiele bardziej złożony.