Czy warto wziąć kredyt?

O celowość uzyskania kredytu regularnie pyta duża liczba osób. Jest to dość logiczne, ponieważ tego typu pożyczka jest stosunkowo prostym i szybkim sposobem uzyskania środków finansowych na zakup jakichkolwiek towarów lub usług, które są prawie niemożliwe do nabycia bez tego rodzaju finansowania. Oczywiście, taki rozwój wydarzeń wygląda na opłacalny i atrakcyjny, zwłaszcza jeśli nie ma skutecznych sposobów na zachowanie i gromadzenie własnych środków na ten zakup.

Jednak decydując się na pożyczkę, należy zrozumieć jej konsekwencje. Są one związane przede wszystkim z poważnym wzrostem obciążenia finansowego kredytobiorcy, który przez pewien okres czasu będzie zmuszony przekazać znaczną część dochodów instytucji, od której dostał kredyt. Należy zauważyć, że im wyższe jest kredyty, tym większe obciążenie będzie spoczywać na kredytobiorcy.

Warto w związku z tym, czy warto wziąć kredyt z banku. Oczywiście, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy warto zaciągnąć kredyt w banku. Wyjaśnienie jest dość proste, ponieważ temat ten jest niezwykle złożony. Ponadto, dwie różne osoby mogą mieć różne opinie na temat celowości kredytu, będąc w tej samej sytuacji, a stanowisko i decyzja każdej z nich będzie dość uzasadniona. Dlatego też konieczne jest uważne rozważenie zalet i wad takiego rozwiązania.

Pierwszym krokiem jest zrozumienie, czym jest pożyczka. Pojęcie to jest zwykle rozumiane jako pożyczone środki, które osoba pobiera z banku z obowiązkiem spłaty w określonym czasie i z odsetkami. Kwota płatności przekraczająca kwotę główną jest nazywana nadpłatą i zależy od ustalonej stopy procentowej. Ogólnie rzecz biorąc, to właśnie stopa procentowa jest najważniejszym parametrem określającym celowość udzielania kredytów. Innymi ważnymi czynnikami są inflacja, poziom rozwoju rynku kredytowego i stan gospodarki.

Decydując się na kredyt, trzeba się zastanowić, na co go potrzebujemy. Tutaj mam różne powody, ale nie w każdym przypadku jest to opłacalne. Wiele osób chce pożyczyć pieniądze na samochód. Samochód nie odgrywa jednak często roli towaru pierwszej potrzeby. Dlatego wskazane jest zaciągnięcie kredytu na jego zakup, jeśli pozwala on na uzyskanie znacznego rabatu lub w niedalekiej przyszłości planowany jest wzrost ceny w związku ze wzrostem ceł lub kursu wymiany walut. Innymi słowy, kredyty samochodowe są korzystne, jeśli oszczędności są porównywalne z przyszłymi odsetkami. Sytuacja jest nieco inna, gdy otrzymujemy kredytu na zakup domu. W większości przypadków jest to kredyt hipoteczny, tj. kredyt zabezpieczony zakupionym mieszkaniem lub domem prywatnym. Większość ekspertów uważa ten rodzaj pożyczek za najbardziej odpowiedni. Wynika to z kilku powodów. Kupno domu wymaga znacznej ilości pieniędzy, których akumulacja jest niemal nierealna. Oprocentowanie kredytu hipotecznego należy do najniższych w porównaniu z innymi rodzajami kredytów. Koszt mieszkania często nie spada wraz z upływem czasu, ale nawet często wzrasta. Oczywiście, istnieją również bardzo poważne niedogodności związane z udzielaniem kredytów hipotecznych. Głównymi wadami są długi okres kredytowania, podczas którego kredytobiorca będzie musiał przekazać bankowi znaczną część swoich dochodów.

Zabezpieczenie kredytu w formie poręczenia jest jednym z najskuteczniejszych sposobów uzyskania zgody banku na przeprowadzenie transakcji. Zaciągnięcie kredytu pod zastaw jest konieczne tylko w przypadku silnego zaufania klienta do jego własnych możliwości finansowych. Dzieje się tak, ponieważ proces udzielania kredytów wiąże się z ryzykiem, zarówno ze strony banku, jak i kredytobiorcy. Oczywiście, kredytobiorca prawie zawsze ryzykuje znacznie więcej, ponieważ po prostu nie posiada zasobów organizacji kredytowej. Najpoważniejsze zagrożenia dotyczą organizacji kredytowej to wzrost stóp procentowych, pojawienie się kryzysu w gospodarce, który może spowodować spadek dochodów i brak możliwości terminowej obsługi kredytów, ostre wahania kursu walutowego, zwłaszcza jeśli pożyczka jest denominowana w dolarach lub euro itp.

Główną zaletą kredytów jest możliwość dokonania zakupu, którego kredytobiorca prawdopodobnie nigdy nie będzie w stanie dokonać. Trzeba się jednak liczyć z pewnymi obciążeniami. Konieczne będzie spłacenie nie tylko kwoty zadłużenia, ale również odsetek od pożyczki. Pojawia się także problem uzależnienia się od banku w przypadku jakichkolwiek problemów finansowych. Wynika to z gwałtownego wzrostu płatności w związku z karami i grzywnami. Istnieje także ryzyko utraty nie tylko zakupionych towarów, ale także innego mienia kredytobiorcy.

Według większości ekspertów, uzyskanie kredytu jest najbardziej korzystne w przypadku stabilnej sytuacji gospodarczej w kraju. Dlatego teraz nie jest to najlepszy czas na uzyskanie kredytu. W czasie kryzysu ryzyko utraty źródeł dochodów kredytobiorcy znacznie zwiększa ryzyko trudności z obsługą i spłatą zadłużenia, co może prowadzić do poważnych strat finansowych. W rezultacie decyzja o wzięciu kredytu powinna zostać podjęta po dokładnym rozważeniu argumentów przemawiających za i przeciw.