Ciekawe miejsca stolicy

Pałac Kultury i Nauki – najwyższa budowla miasta jest dzisiaj symbolem Warszawy. Wzniesiona została w latach 1952-1955. Budynek był darem narodu radzieckiego dla mieszkańców Warszawy, a bryła przypomina socrealistyczne budynki znajdujące się w Moskwie. Po upływie kilkudziesięciu lat pałac nadal budzi skrajne emocje wśród mieszkańców Warszawy, bo uważa się go za symbol sowieckiej dominacji w Polsce. W środku budynku znajdują liczne instytucje jak: teatry, muzea, kino i restauracje. Warto zobaczyć szczególnie salę Kongresową, gdzie odbywały się zjazdy partii komunistycznej, a obecnie organizowane są tutaj liczne kongresy, koncerty i festiwale.

Fragmenty murów getta żydowskiego – w Warszawie w czasach II wojny światowej znajdowało się największe w okupowanej Europie getto żydowskie. Zamknięto tutaj ludność żydowską z Warszawy oraz okolicznych miasteczek. Ich liczba wynosiła prawie pół miliona. Do dzisiaj przetrwało kilka fragmentów muru. Znajdują się one między innymi na podwórku kamienicy przy ulicy Siennej 55 i przy ulicy Złotej 62. W 2008 roku na ulicach Warszawy umieszczono 22 tablice pamiątkowe oraz żeliwne płyty na chodnikach, które pokazują przebieg murów getta.

Pomnik Bohaterów Getta – pomnik wzniesiony został przy ulicy Zamenhofa w pobliżu miejsca, gdzie rozpoczęły się pierwsze mieszkańców getta z hitlerowcami. Powstanie w getcie warszawskim trwało od 19 kwietnia do połowy maja 1943 roku i było to pierwsza akcja zbrojna w okupowanej Europie. Celem powstańców nie było wyzwolenie, ale walka o honorową śmierć. Po upadku powstania Niemcy zrównali z ziemią zabudowę getta, a w ruinach dokonywano masowych morderstw.

Grób Nieznanego Żołnierza – to główny element Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Został wystawiony jako symboliczny grobowiec, który upamiętnia poległych Polaków walczących o wolność kraju. W wielu przypadkach byli oni bezimienni. Grób został odsłonięty 2 listopada 1925 roku pod kolumnadą nie istniejącego już pałacu Saskiego. Przy Grobie Nieznanego Żołnierza cały czas płonie znicz i pełniona jest warta honorowa przez żołnierzy z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Muzeum Narodowe - to jedno z najstarszych muzeów w Polsce. Powstało w 1862 roku i początkowo nosiło nazwę Muzeum Sztuk Pięknych. Obecną nazwę nosi od roku 1916. Własną siedzibę placówka otrzymała przy Alejach Jerozolimskich 3 tuż przed II wojną światową. Jest to ogromny gmach zbudowany w stylu modernizmu z elementami klasycznymi. Architektem budowli był Tadeusz Tołwiński. Pomimo wojennych strat placówka posiada dzisiaj dużą kolekcję, która obejmuje wszystkie epoki – od starożytności po czasy współczesne. Stała ekspozycja mieści się w kilku tematycznych galeriach. Są to galerie: Sztuki Starożytnej, Sztuki z Faras, Sztuki Średniowiecznej, Dawnego Malarstwa Europejskiego, Portretu Staropolskiego i Europejskiego, Sztuki XIX Wieku, Sztuki XX i XXI Wieku, Sztuki Zdobniczej.

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin - muzeum dokumentuje wielowiekowe dzieje polskich Żydów, a powstało z inicjatywy Żydowskiego Instytutu Historycznego. Prace nad projektem rozpoczęły się w 1995 roku głównie dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury oraz darczyńców z całego świata. Muzeum oficjalnie utworzono w 2005 roku. Placówka ma na celu zapoznać wszystkich zainteresowanych z dziedzictwem polskich Żydów oraz jest świadectwem obecnego przełomu w stosunkach Polaków i Żydów. Obecnie muzeum mieści się w budynku znajdującym się przy ulicy Mordechaja Anielewicza, naprzeciwko pomnika Bohaterów Getta. Projekt gmachu wykonali architekci z fińskiej pracowni Lahdelma & Mahlamäki Architects, którzy otrzymali za niego kilka nagród architektonicznych. Wejście do muzeum ma kształt hebrajskiej litery „taw”. Na tę literę zaczyna się między innymi słowo „tarbut” oznaczające „kulturę”. Ekspozycja składa się z ośmiu tematycznych galerii, z których każda przedstawia jakiś etap w historii.

Muzeum Powstania Warszawskiego – muzeum należy obecnie do najchętniej odwiedzanych placówek w Warszawie. Otwarte zostało 31 lipca 2004 roku i prezentuje dzieje Warszawy podczas II wojny światowej. Miejsce to jest wyrazem hołdu mieszkańców stolicy wobec walczących za wolną Polskę. Placówka znajduje się w dawnej elektrowni tramwajowej przy ulicy Grzybowskiej 79 na Woli. Sam budynek jest zabytkiem architektury przemysłowej zbudowanym na początku XX wieku. Ekspozycja muzeum oddziałuje na zmysły zwiedzających nie tylko obrazem, ale również światłem i dźwiękiem. Multimedialne efekty mają za zadanie przybliżyć rzeczywistość podczas powstania. Trasa zwiedzania przedstawia chronologię wydarzeń w poszczególnych salach tematycznych.